POLITYKA PRYWATNOŚCI / DANE OSOBOWE

1. W celu realizacji Zamówienia wszelkie dane osobowe ujawnione w procesie zamówienia dostarczone przez Klienta będą zachowywane i przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych.

2. Ujawnione dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim, wyłączając przekazanie danych Klienta do Dostawcy w celu realizacji umowy.

3. Dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte na pierwsze żądanie Klienta zgłoszone w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4. Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) Sklep oświadcza że:

   a. administratorem danych jest MATCORUND sp.j. J.B.T. Zdzińscy z siedzibą z Krakowie,

   b. dane są zbierane w celu realizacji Zamówienia,

   c. dane nie będą udostępniane osobom trzecim,

   d. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich zmiany,

   e. podanie danych jest dobrowolne

5. Złożenie Zamówienia na stronie internetowej powoduje konieczność wskazania przez Klienta danych osobowych.

6. Informacje handlowe mogą być wysyłane tylko tym Klientom, którzy wskażą na to osobna zgodę. Zgoda na przesłanie informacji handlowych może być przez Klienta w każdym czasie odwołana co skutkuje niezwłocznym zaprzestaniem przesyłania tych informacji przez Sprzedawcę.

7. Sprzedawca zobowiązuje się chronić wszelkie informacje ujawnione przez Klientów zgodnie z zasadami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności wynikających z obowiązujących przepisów prawa.